[Toàn Quốc] Tìm NPP Hạnh nhân,Hạt dẻ cười,Hạt Macka,Hạt thông,nho kho

huan xnk

Thành viên mới
Hiện nay tôi đang nhập số lượng lớn :
1.Hạnh nhân
2.Hạt dẻ cười
3.Hạt Macka
4.Hạt Thông
5.Hạt Điều
6.Hạt Óc Chó
7.Nho khô
Tôi chuyên bán buôn giá thành hợp lý nhất để Nhà PP có thể bỏ buôn lại được
mọi chi tiết xin liên hệ : Huấn 0936.44.00.33
 

Members online

No members online now.