tìm nhà sản xuất cung cấp sản phẩm bàn ghế làm từ gỗ sồi.

Thitruongquocte

Moderator
12/4/12
85
3
20
Credits
0
oanh nghiệp Úc cần tìm nhà sản xuất và cung cấp sản phẩm bàn ghế làm từ gỗ sồi. Doanh nghiệp quan tâm liên hệ:

1. Mr. Ron Fawkes
Director
Atama NSW Company,
Tel: +612 9748 6477
Fax: +612 9748 6208
Email: exclintr@bigpond.net.au
Website: www.atamansw.com.au
2. Vietnam Trade Office in Australia
115 Commonwealth street, Surry Hills,
NSW 2010, Australia
Tel: (02) 9211 6664
Fax: (02) 9211 6653
Email: vntrade@bigpond.net.au ; au@moit.gov.vn