Tìm kiếm đối tác Việt Nam có khả năng sản xuất thiết bị dùng cho câu cá

Thitruongquocte

Moderator
12/4/12
85
3
20
Credits
0
Hiện nay có một doanh nghiệp New Zealand đang tìm kiếm đối tác Việt Nam có khả năng sản xuất thiết bị dùng cho câu cá (Anglers Wonder).
Vật liệu sử dụng để sản xuất thiết bị tên Anglers Wonder trên bằng nhựa và thép không ghỉ. Mô tả chi tiết về thiết bị xin xem ảnh gửi kèm.
Doanh nghiệp Việt Nam có khẳng năng sản xuất được thiết bị nêu trên và có nhu cầu hợp tác đề nghị liên hệ trực tiếp với doanh nghiệp phía bạn hoặc Thương vụ Việt Nam tại New Zealand.
Mr. Pihi Hei
Address: Maraehako Bay Retreat
Tel: +64 7 325 2648
Email: maraehako@xtra.co.nz
 

Members online

No members online now.