Thienngafood có vấn đề

phuongnga.hp

Thành viên cấp 1
17/11/14
24
7
15
41
hai phong
Credits
0
Toi co giao dich voi Thienngafood, dat don hang tri gia hon 50 trieu . Theo thoa thuan, toi thanh toan truoc 30%, sau khi nhan du hang thanh toan 60%, cong no 10% . Thay nhu vay la on ngay 08/12/2014 toi da thanh toan truoc 30% gia tri don hang da dat . Nhung viec xay ra khi ben Thienngafood chuyen hang . Khong thay hang ra toi lien tuc goi cho anh Thuy (0914585922-9036985922) la chu co so Thienngafood thi duoc anh Thuy giai thich ben van chuyen giao nham hang di dau do . Sau nhieu lan nhu vay toi yeu cau anh Thuy gui xe Hoang Long (HL) va ngay 30/12/2014 toi da nhan duoc luong hang tuong ung voi 39% gia tri so tien toi da chuyen ngay 08/12/2014 . Thay co van de toi huy don hang da dat va yeu cau a.Thuy chuyen not so hang con lai ung theo so tien toi da chuyen . A.Thuy bao toi da chuyen roi va cho toi so bill, toi goi HL check so bill thi khong co, bao a.Thuy chup bill gui toi thi a.Thuy khong thuc hien . Tu do toi nay toi goi dien, nhan tin anh ta khong tra loi . Goi toi cong ty thi nhan vien noi se nhan lai a.Thuy .
So tien anh ta con giu lai cua toi tuy khong nhieu nhung viec lam cua anh ta khien toi thay buc xuc . Mot con nguoi nhu vay co du tu cach de lam kinh doanh khong . Dao duc va luong tam nghe nghiep cua anh ta lieu co con khong . Lam nguoi co ai lam nhu vay khong .
Cac ban hay can than voi Thienngafood nhe .
 

vuathecao

Thành viên cấp 3
4/11/14
188
1
30
40
Credits
0
Toi co giao dich voi Thienngafood, dat don hang tri gia hon 50 trieu . Theo thoa thuan, toi thanh toan truoc 30%, sau khi nhan du hang thanh toan 60%, cong no 10% . Thay nhu vay la on ngay 08/12/2014 toi da thanh toan truoc 30% gia tri don hang da dat . Nhung viec xay ra khi ben Thienngafood chuyen hang . Khong thay hang ra toi lien tuc goi cho anh Thuy (0914585922-9036985922) la chu co so Thienngafood thi duoc anh Thuy giai thich ben van chuyen giao nham hang di dau do . Sau nhieu lan nhu vay toi yeu cau anh Thuy gui xe Hoang Long (HL) va ngay 30/12/2014 toi da nhan duoc luong hang tuong ung voi 39% gia tri so tien toi da chuyen ngay 08/12/2014 . Thay co van de toi huy don hang da dat va yeu cau a.Thuy chuyen not so hang con lai ung theo so tien toi da chuyen . A.Thuy bao toi da chuyen roi va cho toi so bill, toi goi HL check so bill thi khong co, bao a.Thuy chup bill gui toi thi a.Thuy khong thuc hien . Tu do toi nay toi goi dien, nhan tin anh ta khong tra loi . Goi toi cong ty thi nhan vien noi se nhan lai a.Thuy .
So tien anh ta con giu lai cua toi tuy khong nhieu nhung viec lam cua anh ta khien toi thay buc xuc . Mot con nguoi nhu vay co du tu cach de lam kinh doanh khong . Dao duc va luong tam nghe nghiep cua anh ta lieu co con khong . Lam nguoi co ai lam nhu vay khong .
Cac ban hay can than voi Thienngafood nhe .
Ghê quá, vn chả bao giòe khá lên được với nhữn người như thế
 
  • Like
Reactions: hoangtienpack

TranNga

Thành viên mới
7/7/15
2
0
5
28
Credits
0
Toi co giao dich voi Thienngafood, dat don hang tri gia hon 50 trieu . Theo thoa thuan, toi thanh toan truoc 30%, sau khi nhan du hang thanh toan 60%, cong no 10% . Thay nhu vay la on ngay 08/12/2014 toi da thanh toan truoc 30% gia tri don hang da dat . Nhung viec xay ra khi ben Thienngafood chuyen hang . Khong thay hang ra toi lien tuc goi cho anh Thuy (0914585922-9036985922) la chu co so Thienngafood thi duoc anh Thuy giai thich ben van chuyen giao nham hang di dau do . Sau nhieu lan nhu vay toi yeu cau anh Thuy gui xe Hoang Long (HL) va ngay 30/12/2014 toi da nhan duoc luong hang tuong ung voi 39% gia tri so tien toi da chuyen ngay 08/12/2014 . Thay co van de toi huy don hang da dat va yeu cau a.Thuy chuyen not so hang con lai ung theo so tien toi da chuyen . A.Thuy bao toi da chuyen roi va cho toi so bill, toi goi HL check so bill thi khong co, bao a.Thuy chup bill gui toi thi a.Thuy khong thuc hien . Tu do toi nay toi goi dien, nhan tin anh ta khong tra loi . Goi toi cong ty thi nhan vien noi se nhan lai a.Thuy .
So tien anh ta con giu lai cua toi tuy khong nhieu nhung viec lam cua anh ta khien toi thay buc xuc . Mot con nguoi nhu vay co du tu cach de lam kinh doanh khong . Dao duc va luong tam nghe nghiep cua anh ta lieu co con khong . Lam nguoi co ai lam nhu vay khong .
Cac ban hay can than voi Thienngafood nhe .
 

TranNga

Thành viên mới
7/7/15
2
0
5
28
Credits
0
Toi co giao dich voi Thienngafood, dat don hang tri gia hon 50 trieu . Theo thoa thuan, toi thanh toan truoc 30%, sau khi nhan du hang thanh toan 60%, cong no 10% . Thay nhu vay la on ngay 08/12/2014 toi da thanh toan truoc 30% gia tri don hang da dat . Nhung viec xay ra khi ben Thienngafood chuyen hang . Khong thay hang ra toi lien tuc goi cho anh Thuy (0914585922-9036985922) la chu co so Thienngafood thi duoc anh Thuy giai thich ben van chuyen giao nham hang di dau do . Sau nhieu lan nhu vay toi yeu cau anh Thuy gui xe Hoang Long (HL) va ngay 30/12/2014 toi da nhan duoc luong hang tuong ung voi 39% gia tri so tien toi da chuyen ngay 08/12/2014 . Thay co van de toi huy don hang da dat va yeu cau a.Thuy chuyen not so hang con lai ung theo so tien toi da chuyen . A.Thuy bao toi da chuyen roi va cho toi so bill, toi goi HL check so bill thi khong co, bao a.Thuy chup bill gui toi thi a.Thuy khong thuc hien . Tu do toi nay toi goi dien, nhan tin anh ta khong tra loi . Goi toi cong ty thi nhan vien noi se nhan lai a.Thuy .
So tien anh ta con giu lai cua toi tuy khong nhieu nhung viec lam cua anh ta khien toi thay buc xuc . Mot con nguoi nhu vay co du tu cach de lam kinh doanh khong . Dao duc va luong tam nghe nghiep cua anh ta lieu co con khong . Lam nguoi co ai lam nhu vay khong .
Cac ban hay can than voi Thienngafood nhe .

em cung bi a Thuy cong ty Thienngafood may vu ne chi

em ben cong ty hat dieu rang muoi Duc Tai, a Thuy lay hang nhung ko tra tien
gio dien thoai khong nghe may
MOI NGUOI HAY CAN THAN NHE
 

Members online

No members online now.