Doanh nghiệp Pháp tìm nhà sản xuất lốp xe dùng trong nông nghiệp

Thitruongquocte

Moderator
12/4/12
85
3
20
Credits
0
Doanh nghiệp Pháp tìm nhà sản xuất lốp xe dùng trong nông nghiệp, doanh nghiệp Việt Nam có khả năng liên hệ theo địa chỉ dưới đây:Liên hệ: Ông Philippe METZPM-DIDOT

Route d’Epinay

14310 VILLERS-BOCAGE

Tel : +33.2.31.25.40.07

Fax : +33.2.31.25.40.08

Mob : +33.6.71.13.98.61

www.pm-didot.fr