Cty TNHH SXTM HOA SEN TRẮNG

Huỳnh Thiện Bửu

Thành viên tập sự
25/11/12
2
0
0
Credits
0
Cty TNHH SXTM HOA HỒNG ĐỎ

Hiện nay cty chúng tôi đang sản xuất Rượu Vodka RocKet, Cty chúng tôi đang xây dụng hệ thống để đem hình ảnh Rượu Vodka RocKet đến người tiêu dùng. Cty ,NPP hay ĐLý nào muốn hợp tác với cty của chúng xin liên lạc SĐT 0935.242.575 . Email:huynhthienbuu1981@gmail.com