có nhu cầu mua Thảo quyết minh

Thitruongquocte

Moderator
12/4/12
85
3
20
Credits
0
Doanh nghiệp Đài Loan có nhu cầu mua hạt Thảo quyết minh (Quyết minh tử - cassia tora seeds) để sản xuất trà.
Doanh nghiệp Việt Nam nào có thể cung cấp được mặt hàng trên đề nghị contact với doanh nghiệp theo phương thức dưới đây:
- Người liên hệ; Chị yvonne

Asia East Tea Manufactory Co. Ltd.亞東製茶廠有限公司
No. 2, Lane 80, Sec. 2, ChungKing N. Rd., Taipei 103, Tiwan, ROC
Tel:+886-2-25585739
Fax:+886-2-25551085
skype:msteatw
email:aeteatw@gmail.com