cafe

 1. khỉ con

  [Hồ Chí Minh] Cần tìm đại lý, CTV phân phối sản phẩm: cafe, hàng gia vị, hàng nước xả vải, hàng nui,...

  Dear A/C. Do nhu cầu phát triển thị trường nên Công ty em đang cần tìm đại lý hoặc CTV phân phối sản phẩm ở khu vực TP Hồ Chí Minhvà các tỉnh lân cận như :Long An, Bình Dương,.... Hiện nay Công ty đang phân phối một số mặt hàng như: Cafe:65.000đ/kg. Mua 10kg tặng 2kg. Hàng gia vị(hạt nêm nấm...
 2. khỉ con

  [Hồ Chí Minh] Cần tìm đại lý, CTV phân phối sản phẩm: Cafe, hàng gia vị, hàng nước xả vải, hàng nui,...

  Dear A/C. Do nhu cầu phát triển thị trường nên Công ty em đang cầntìm đại lý hoặc CTV phân phối sản phẩm ở khu vực TP Hồ Chí Minhvà các tỉnh lân cận như :Long An, Bình Dương,.... Hiện nay Công ty đang phân phối một số mặt hàng như: Cafe:65.000đ/kg. Mua 10kg tặng 2kg. Hàng gia vị(hạt nêm nấm...
 3. khỉ con

  [Hồ Chí Minh] cần tìm đại lý, CTV phân phối sản phẩm: cafe, hàng gia vị, hàng nước xả vải, hàng nui,...

  Dear A/C. Do nhu cầu phát triển thị trường nên Công ty em đang cầntìm đại lý hoặc CTV phân phối sản phẩm ở khu vực TP Hồ Chí Minhvà các tỉnh lân cận như :Long An, Bình Dương,.... Hiện nay Công ty đang phân phối một số mặt hàng như: Cafe:65.000đ/kg. Mua 10kg tặng 2kg. Hàng gia vị(hạt nêm nấm...
 4. khỉ con

  Cần tìm đại lý, CTV phân phối sản phẩm: cafe, hàng gia vị, hàng nước xả vải, hàng nui,...

  Dear A/C. Do nhu cầu phát triển thị trường nên Công ty em đang cầntìm đại lý hoặc CTV phân phối sản phẩm ở khu vực TP Hồ Chí Minhvà các tỉnh lân cận như :Long An, Bình Dương,.... Hiện nay Công ty đang phân phối một số mặt hàng như: Cafe:65.000đ/kg. Mua 10kg tặng 2kg. Hàng gia vị(hạt nêm nấm...
 5. khỉ con

  Cần tìm đại lý, CTV phân phối sản phẩm: cafe, hàng gia vị, hàng nước xả vải, hàng nui, ...

  Dear A/C. Do nhu cầu phát triển thị trường nên Công ty em đang cầntìm đại lý hoặc CTV phân phối sản phẩm ở khu vực TP Hồ Chí Minhvà các tỉnh lân cận như :Long An, Bình Dương,.... Hiện nay Công ty đang phân phối một số mặt hàng như: Cafe:65.000đ/kg. Mua 10kg tặng 2kg. Hàng gia vị(hạt nêm nấm...
 6. khỉ con

  Cần tìm đại lý hoặc CTV phân phối sản phẩm: cafe, hàng gia vị, hàng nước xả vải, hàng nui,..

  Dear A/C. Do nhu cầu phát triển thị trường nên Công ty em đang cầntìm đại lý hoặc CTV phân phối sản phẩm ở khu vực TP Hồ Chí Minhvà các tỉnh lân cận như :Long An, Bình Dương,.... Hiện nay Công ty đang phân phối một số mặt hàng như: Cafe:65.000đ/kg. Mua 10kg tặng 2kg. Hàng gia vị(hạt nêm nấm...
 7. khỉ con

  Cần tìm đại lý hoặc CTV phân phối sản phẩm: cafe, hàng gia vị, hàng nước xả vải, hàng nui, ....

  Dear A/C. Do nhu cầu phát triển thị trường nên Công ty em đang cầntìm đại lý hoặc CTV phân phối sản phẩm ở khu vực TP Hồ Chí Minhvà các tỉnh lân cận như :Long An, Bình Dương,.... Hiện nay Công ty đang phân phối một số mặt hàng như: Cafe:65.000đ/kg. Mua 10kg tặng 2kg. Hàng gia vị(hạt nêm nấm...
 8. khỉ con

  Cần tìm đại lý hoặc CTV phân phối sản phẩm: Cafe, hàng gia vị, hàng nước xả vải, hàng nui,..

  Dear A/C. Do nhu cầu phát triển thị trường nên Công ty em đang cầntìm đại lý hoặc CTV phân phối sản phẩm ở khu vực TP Hồ Chí Minhvà các tỉnh lân cận như :Long An, Bình Dương,.... Hiện nay Công ty đang phân phối một số mặt hàng như: Cafe:65.000đ/kg. Mua 10kg tặng 2kg. Hàng gia vị(hạt nêm nấm...
 9. khỉ con

  Cần tìm đại lý hoặc CTV phân phối sản phẩm: cafe, hàng gia vị, hàng nước xả vải, hàng nui, ....

  Dear A/C. Do nhu cầu phát triển thị trường nên Công ty em đang cầntìm đại lý hoặc CTV phân phối sản phẩm ở khu vực TP Hồ Chí Minhvà các tỉnh lân cận như :Long An, Bình Dương,.... Hiện nay Công ty đang phân phối một số mặt hàng như: Cafe:65.000đ/kg. Mua 10kg tặng 2kg. Hàng gia vị(hạt nêm nấm...
 10. khỉ con

  Cần tìm đại lý hoặc CTV phân phối sản phẩm : cafe, hàng gia vị, hàng nước xả vải, hàng nui, ....

  Dear A/C. Do nhu cầu phát triển thị trường nên Công ty em đang cầntìm đại lý hoặc CTV phân phối sản phẩm ở khu vực TP Hồ Chí Minhvà các tỉnh lân cận như :Long An, Bình Dương,.... Hiện nay Công ty đang phân phối một số mặt hàng như: Cafe:65.000đ/kg. Mua 10kg tặng 2kg. Hàng gia vị(hạt nêm nấm...
 11. khỉ con

  [Hồ Chí Minh] Cần tìm đại lý hoặc CTV phân phối sản phẩm như: cafe, hàng gia vị, hàng nước xả vải, hàng nui,...

  Dear A/C. Do nhu cầu phát triển thị trường nên Công ty em đang cầntìm đại lý hoặc CTV phân phối sản phẩm ở khu vực TP Hồ Chí Minhvà các tỉnh lân cận như :Long An, Bình Dương,.... Hiện nay Công ty đang phân phối một số mặt hàng như: Cafe:65.000đ/kg. Mua 10kg tặng 2kg. Hàng gia vị(hạt nêm nấm...
 12. khỉ con

  [Hồ Chí Minh] Cần tìm đại lý hoặc CTV phân phối sản phẩm: Cafe, hàng gia vị, hàng nui, hàng nước xả vải Thái Lan,.

  Dear A/C. Do nhu cầu phát triển thị trường nên Công ty em đang cầntìm đại lý hoặc CTV phân phối sản phẩm ở khu vực TP Hồ Chí Minhvà các tỉnh lân cận như :Long An, Bình Dương,.... Hiện nay Công ty đang phân phối một số mặt hàng như: Cafe:65.000đ/kg. Mua 10kg tặng 2kg. Hàng gia vị(hạt nêm nấm...
 13. khỉ con

  [Hồ Chí Minh] Cần tìm đại lý hoặc CTV phân phối sản phẩm như: cafe, hàng gia vị, hàng nước xả vải thái lan, nui,..

  Dear A/C. Do nhu cầu phát triển thị trường nên Công ty em đang cầntìm đại lý hoặc CTVphân phối sản phẩm ở khu vựcTP Hồ Chí Minhvà các tỉnh lân cận như :Long An, Bình Dương,.... Hiện nay Công ty đang phân phối một số mặt hàng như:Cafe:65.000đ/kg. Mua 10kg tặng 2kg. Hàng gia vị(hạt nêm nấm, lẩu...
 14. khỉ con

  [Hồ Chí Minh] Cần tìm đại lý hoặc CTV phân phối sản phẩm: cafe, hàng gia vị, hàng nước xả vải thái lan, nui,...

  Dear A/C. Do nhu cầu phát triển thị trường nên Công ty em đang cần tìm đại lý hoặc CTV phân phối sản phẩm ở khu vực TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận như : Long An, Bình Dương,.... Hiện nay Công ty đang phân phối một số mặt hàng như: Cafe: 65.000đ/kg. Mua 10kg tặng 2kg. Hàng gia vị (hạt nêm...
 15. khỉ con

  [Hồ Chí Minh] Cần tìm đại lý hoặc CTV phân phối sản phẩm: cafe, hàng gia vị, nước xả vải Thái Lan, hàng nui,...

  Dear A/C. Do nhu cầu phát triển thị trường nên Công ty em đang cần tìm đại lý hoặc CTV phân phối sản phẩm ở khu vực TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận như : Long An, Bình Dương,.... Hiện nay Công ty đang phân phối một số mặt hàng như: Cafe: 65.000đ/kg. Mua 10kg tặng 2kg. Hàng gia vị (hạt nêm...
 16. khỉ con

  [Hồ Chí Minh] Cần tìm đại lý hoặc CTV phân phối sản phẩm: cafe, hàng gia vị, nước xả vải Thái lan

  Hiện mình đang phân phối 1 số sản phẩm và mình muốn mở rộng thị trường nên mình cần tìm đại lý, CTV phân phối sản phẩm ở khu vực TP HCM và các tỉnh lân cận về 1 số dòng sản phẩm như: cafe 65,000đ/kg, chiết khấu 10% trên tổng hoá đơn hàng gia vị 6,000đ/bịch/gói, chiết khấu 8% trên tổng hoá đơn...
 17. khỉ con

  [Hồ Chí Minh] Cần tìm đại lý hoặc CTV phân phối sản phẩm: Cafe, hàng gia vị, nước xả vải Thái lan

  Hiện mình đang phân phối 1 số sản phẩm và mình muốn mở rộng thị trường nên mình cần tìm đại lý, CTV phân phối sản phẩm ở khu vực TP HCM và các tỉnh lân cận về 1 số dòng sản phẩm như: cafe 65,000đ/kg, chiết khấu 10% trên tổng hoá đơn hàng gia vị 6,000đ/bịch/gói, chiết khấu 8% trên tổng hoá đơn...
 18. khỉ con

  [Hồ Chí Minh] Cần tìm đại lý hoặc CTV phân phối sản phẩm: Cafe, hàng gia vị, nước xả vải Thái lan

  Hiện mình đang phân phối 1 số sản phẩm và mình muốn mở rộng thị trường nên mình cần tìm đại lý, CTV phân phối sản phẩm ở khu vực TP HCM và các tỉnh lân cận về 1 số dòng sản phẩm như: cafe 65,000đ/kg, chiết khấu 10% trên tổng hoá đơn hàng gia vị 6,000đ/bịch/gói, chiết khấu 8% trên tổng hoá đơn...
 19. khỉ con

  [Hồ Chí Minh] Cần tìm đại lý hoặc CTV phân phối sản phẩm: Cafe, hàng gia vị, nước xả vải Thái lan

  Hiện mình đang phân phối 1 số sản phẩm và mình muốn mở rộng thị trường nên mình cần tìm đại lý, CTV phân phối sản phẩm ở khu vực TP HCM và các tỉnh lân cận về 1 số dòng sản phẩm như: cafe 65,000đ/kg, chiết khấu 10% trên tổng hoá đơn hàng gia vị 6,000đ/bịch/gói, chiết khấu 8% trên tổng hoá...
 20. K

  [Toàn Quốc] Tìm đối tác phân phối mô hình lẩu chocolate!

  Công ty Q'pods chocolat chuyên sản xuất và phân phối mô hình lẩu chocolate kem hoặc trái cây gồm gốm sứ cao cấp phong cách Châu Âu, kem gồm 22 vị khác nhau và so-co-la đặc biệt chuyên dùng để phủ lên kem, sundaes ice cream hoặc dùng trong lẩu kem ( với nhiên liệu được...