có nhu cầu nhập khẩu túi sách (handbag )

Thitruongquocte

Moderator
12/4/12
85
3
20
Credits
0
Công ty Hồng Kông có nhu cầu nhập khẩu túi sách ( handbag ) để tái xuất khẩu đi Châu Âu và Mỹ , tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đề nghị liên hệ với công ty sau:
SANMARK SOURCES LIMITED
Suites E & F, 12/F, West Gate Tower,
7 Wing Hong Street, Kowloon, Hong Kong
Tel: +852- 23620793
Email: olivier@hksanmark.com
Website: www.scottadamdesigns.com
Cell phone: +852 5511 1950
Person contact: Mr. OLIVIER PREVOST- Mananging Director