kame

  1. hải huỳnh

    TÌM NHÀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM NHẬT BẢN

    Công ty cổ phần kmv được sự hợp với công ty Nhật có kinh nghiệm làm sản phẩm cá ngừ bào xông khói 160 năm, vì vậy sản phẩm này là sản phẩm đặc trưng của người Nhật, nhu cầu sản phẩm từ Nhật ngày càng nhiều bởi vì chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm không phải bàn cãi nên được nhiều người Việt...

Members online

No members online now.