#dgw #dell #huawei

  1. congminhdgw

    Chuyên Phân Phối ICT nhãn DELL, HUAWEI

    CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ (DIGIWORLD) Hơn 25 năm phát triển thị trường cho các thương hiệu toàn cầu tại Việt Nam, Digiworld được đánh giá là 50 Thương hiệu có giá trị nhất Việt Nam do tổ chức định giá thương hiệu Brand Finance của Anh bình chọn. Ngành hàng ICT thuộc TOP2 tại thị trường Việt...