Kết quả tìm kiếm

 1. Tap Doan Muoi

  Nhập tàu muối hạt tháng 11/2022 Tại cảng Vĩnh Tân, Bình Thuận Muối Miền Nam cung cấp các các...

  Nhập tàu muối hạt tháng 11/2022 Tại cảng Vĩnh Tân, Bình Thuận Muối Miền Nam cung cấp các các sản phẩm muối chế biến và muối hạt số lượng lớn Liên hệ: Mr Huy 0947 491 629 Mail : huy.td@sosalgroup.vn
 2. Tap Doan Muoi

  [Toàn Quốc] Chuyên cung cấp các sản phẩm muối, muối chế biến trong nước và ngoài nước.

  Muối Miền Nam chuyên cung cấp các sản phẩm muối: Muối tinh Muối sấy Muối hạt Muối công nghiệp và các mặt hàng muối i ốt. Với nhà máy lớn nhất tại Miền Trung và Miền Tây và có cánh đồng sản xuất muối gần 600 héc ta. Nên Muối miền nam cam kết có khả năng đáp ứng và cung cấp muối ổn định cho các...
 3. Tap Doan Muoi

  Nhà cung cấp muối trong nước và Muối xuất khẩu.

  Công Ty CP Tập Đoàn Muối Miền Nam - Sosal Group chuyên sản xuất: + Muối tinh chế sấy, muối hầm, muối nấu, muối xay, muối I-ốt + Muối hạt Duyên Hải, muối hạt sạch, muối hạt Miền Trung. Từ những bàn tay lao động cần mẫn, gắn bó mặn mà với nghề muối, mỗi năm Tập đoàn Muối Miền Nam sản xuất ra...
 4. Tap Doan Muoi

  Nhập tàu muối hạt tháng 6/2022 Tại cảng Vĩnh Tân, Bình Thuận Muối Miền Nam cung cấp các các...

  Nhập tàu muối hạt tháng 6/2022 Tại cảng Vĩnh Tân, Bình Thuận Muối Miền Nam cung cấp các các sản phẩm muối chế biến và muối hạt số lượng lớn Liên hệ: Mr Huy 0947 491 629 Mail : huy.td@sosalgroup.vn
 5. Tap Doan Muoi

  [Toàn Quốc] Nhà cung cấp muối trong nước và Muối xuất khẩu

  Lời đầu tiên xin gởi tới Quý công ty lời chúc sức khoẻ và thành công ! TẬP ĐOÀN MUỐI MIỀN NAM Được thành lập từ 1977 và 10 công ty thành viên chuyên về sản xuất và cung cấp sản phẩm Muối trong nội địa và xuất khẩu. Công ty Muối Miền nam là công ty muối sản xuất đầu tiên và lớn nhất ở Miền...
 6. Tap Doan Muoi

  [Toàn Quốc] Chuyên cung cấp các sản phẩm muối, muối chế biến trong nước và ngoài nước.

  Muối Miền Nam chuyên cung cấp các sản phẩm muối: Muối tinh Muối sấy Muối hạt Muối công nghiệp và các mặt hàng muối i ốt. Với nhà máy lớn nhất tại Miền Trung và Miền Tây và có cánh đồng sản xuất muối gần 600 héc ta. Nên Muối miền nam cam kết có khả năng đáp ứng và cung cấp muối ổn định cho...
 7. Tap Doan Muoi

  [Toàn Quốc] Chuyên cung cấp các sản phẩm muối, muối chế biến trong nước và ngoài nước.

  Muối Miền Nam chuyên cung cấp các sản phẩm muối: Muối tinh Muối sấy Muối hạt Muối công nghiệp và các mặt hàng muối i ốt. Với nhà máy lớn nhất tại Miền Trung và Miền Tây và có cánh đồng sản xuất muối gần 600 héc ta. Nên Muối miền nam cam kết có khả năng đáp ứng và cung cấp muối ổn định cho các...
 8. Tap Doan Muoi

  [Toàn Quốc] Nhà cung cấp muối trong nước và Muối xuất khẩu

  Lời đầu tiên xin gởi tới Quý công ty lời chúc sức khoẻ và thành công ! TẬP ĐOÀN MUỐI MIỀN NAM Được thành lập từ 1977 và 10 công ty thành viên chuyên về sản xuất và cung cấp sản phẩm Muối trong nội địa và xuất khẩu. Công ty Muối Miền nam là công ty muối sản xuất đầu tiên và lớn nhất ở Miền...
 9. Tap Doan Muoi

  [Toàn Quốc] Nhà cung cấp muối trong nước và Muối xuất khẩu

  Lời đầu tiên xin gởi tới Quý công ty lời chúc sức khoẻ và thành công ! TẬP ĐOÀN MUỐI MIỀN NAM Được thành lập từ 1977 và 10 công ty thành viên chuyên về sản xuất và cung cấp sản phẩm Muối trong nội địa và xuất khẩu. Công ty Muối Miền nam là công ty muối sản xuất đầu tiên và lớn nhất ở Miền...
 10. Tap Doan Muoi

  [Toàn Quốc] Nhà cung cấp muối trong nước và Muối xuất khẩu

  Lời đầu tiên xin gởi tới Quý công ty lời chúc sức khoẻ và thành công ! TẬP ĐOÀN MUỐI MIỀN NAM Được thành lập từ 1977 và 10 công ty thành viên chuyên về sản xuất và cung cấp sản phẩm Muối trong nội địa và xuất khẩu. Công ty Muối Miền nam là công ty muối sản xuất đầu tiên và lớn nhất ở Miền...
 11. Tap Doan Muoi

  [Toàn Quốc] Nhà cung cấp muối trong nước và Muối xuất khẩu

  Lời đầu tiên xin gởi tới Quý công ty lời chúc sức khoẻ và thành công ! TẬP ĐOÀN MUỐI MIỀN NAM Được thành lập từ 1977 và 10 công ty thành viên chuyên về sản xuất và cung cấp sản phẩm Muối trong nội địa và xuất khẩu. Công ty Muối Miền nam là công ty muối sản xuất đầu tiên và lớn nhất ở Miền...
 12. Tap Doan Muoi

  [Toàn Quốc] Nhà cung cấp muối trong nước và Muối xuất khẩu

  Lời đầu tiên xin gởi tới Quý công ty lời chúc sức khoẻ và thành công ! TẬP ĐOÀN MUỐI MIỀN NAM Được thành lập từ 1977 và 10 công ty thành viên chuyên về sản xuất và cung cấp sản phẩm Muối trong nội địa và xuất khẩu. Công ty Muối Miền nam là công ty muối sản xuất đầu tiên và lớn nhất ở Miền...
 13. Tap Doan Muoi

  [Toàn Quốc] Nhà cung cấp muối trong nước và Muối xuất khẩu

  Lời đầu tiên xin gởi tới Quý công ty lời chúc sức khoẻ và thành công ! TẬP ĐOÀN MUỐI MIỀN NAM Được thành lập từ 1977 và 10 công ty thành viên chuyên về sản xuất và cung cấp sản phẩm Muối trong nội địa và xuất khẩu. Công ty Muối Miền nam là công ty muối sản xuất đầu tiên và lớn nhất ở Miền...
 14. Tap Doan Muoi

  [Toàn Quốc] Nhà cung cấp muối trong nước và Muối xuất khẩu

  Lời đầu tiên xin gởi tới Quý công ty lời chúc sức khoẻ và thành công ! TẬP ĐOÀN MUỐI MIỀN NAM Được thành lập từ 1977 và 10 công ty thành viên chuyên về sản xuất và cung cấp sản phẩm Muối trong nội địa và xuất khẩu. Công ty Muối Miền nam là công ty muối sản xuất đầu tiên và lớn nhất ở Miền...
 15. Tap Doan Muoi

  [Toàn Quốc] Nhà cung cấp muối trong nước và Muối xuất khẩu

  Lời đầu tiên xin gởi tới Quý công ty lời chúc sức khoẻ và thành công ! TẬP ĐOÀN MUỐI MIỀN NAM Được thành lập từ 1977 và 10 công ty thành viên chuyên về sản xuất và cung cấp sản phẩm Muối trong nội địa và xuất khẩu. Công ty Muối Miền nam là công ty muối sản xuất đầu tiên và lớn nhất ở Miền...
 16. Tap Doan Muoi

  [Toàn Quốc] Nhà cung cấp muối trong nước và Muối xuất khẩu

  Lời đầu tiên xin gởi tới Quý công ty lời chúc sức khoẻ và thành công ! TẬP ĐOÀN MUỐI MIỀN NAM Được thành lập từ 1977 và 10 công ty thành viên chuyên về sản xuất và cung cấp sản phẩm Muối trong nội địa và xuất khẩu. Công ty Muối Miền nam là công ty muối sản xuất đầu tiên và lớn nhất ở Miền...
 17. Tap Doan Muoi

  [Toàn Quốc] Nhà cung cấp muối trong nước và Muối xuất khẩu

  Lời đầu tiên xin gởi tới Quý công ty lời chúc sức khoẻ và thành công ! TẬP ĐOÀN MUỐI MIỀN NAM Được thành lập từ 1977 và 10 công ty thành viên chuyên về sản xuất và cung cấp sản phẩm Muối trong nội địa và xuất khẩu. Công ty Muối Miền nam là công ty muối sản xuất đầu tiên và lớn nhất ở Miền...
 18. Tap Doan Muoi

  [Toàn Quốc] Nhà cung cấp muối trong nước và Muối xuất khẩu

  Lời đầu tiên xin gởi tới Quý công ty lời chúc sức khoẻ và thành công ! TẬP ĐOÀN MUỐI MIỀN NAM Được thành lập từ 1977 và 10 công ty thành viên chuyên về sản xuất và cung cấp sản phẩm Muối trong nội địa và xuất khẩu. Công ty Muối Miền nam là công ty muối sản xuất đầu tiên và lớn nhất ở Miền...
 19. Tap Doan Muoi

  [Toàn Quốc] Nhà cung cấp muối trong nước và Muối xuất khẩu

  Lời đầu tiên xin gởi tới Quý công ty lời chúc sức khoẻ và thành công ! TẬP ĐOÀN MUỐI MIỀN NAM Được thành lập từ 1977 và 10 công ty thành viên chuyên về sản xuất và cung cấp sản phẩm Muối trong nội địa và xuất khẩu. Công ty Muối Miền nam là công ty muối sản xuất đầu tiên và lớn nhất ở Miền...

Members online

No members online now.