Kết quả tìm kiếm

 1. S

  Hợp tác kinh doanh hoặc làm đại lý

  CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HOÀNG YẾN Xin giới thiệu sản phẩm bột rau câu và râu câu sợi Hoàng Yến Nhắc tới thương hiệu Hoàng Yến bắt đầu những mẻ bột đầu tiên tại một xưởng sản xuất ở Hải Phòng vào năm 1993. Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển với diện tích nhà xưởng gần 3ha tại khu công...
 2. S

  [Thực phẩm] Rong Sụn Biển tìm đại lý và nhà phân phối

  mail liên hệ sanga1601@gmail.com
 3. S

  [Thực phẩm] Rong Sụn Biển tìm đại lý và nhà phân phối

  mình cũng đang cần tìm đối tác cho mặt hàng rong sụn gai
 4. S

  Nhu cầu làm đại lý phân phối KV gần Vinh

  CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HOÀNG YẾN Xin giới thiệu sản phẩm bột rau câu và râu câu sợi Hoàng Yến Nhắc tới thương hiệu Hoàng Yến bắt đầu những mẻ bột đầu tiên tại một xưởng sản xuất ở Hải Phòng vào năm 1993. Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển với diện tích nhà xưởng gần 3ha tại khu công...
 5. S

  [Tiêu dùng] Muốn làm nhà pp hoặc đại lý c1 tai tỉnh nghệ an.

  CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HOÀNG YẾN Xin giới thiệu sản phẩm bột rau câu và râu câu sợi Hoàng Yến Nhắc tới thương hiệu Hoàng Yến bắt đầu những mẻ bột đầu tiên tại một xưởng sản xuất ở Hải Phòng vào năm 1993. Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển với diện tích nhà xưởng gần 3ha tại khu công...
 6. S

  [Tất cả] muốn làm nhà phân phối hàng tạp hóa

  CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HOÀNG YẾN Xin giới thiệu sản phẩm bột rau câu và râu câu sợi Hoàng Yến Nhắc tới thương hiệu Hoàng Yến bắt đầu những mẻ bột đầu tiên tại một xưởng sản xuất ở Hải Phòng vào năm 1993. Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển với diện tích nhà xưởng gần 3ha tại khu công...
 7. S

  [Tất cả] Cần tìm nguồn hàng phân phối

  CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HOÀNG YẾN Xin giới thiệu sản phẩm bột rau câu và râu câu sợi Hoàng Yến Nhắc tới thương hiệu Hoàng Yến bắt đầu những mẻ bột đầu tiên tại một xưởng sản xuất ở Hải Phòng vào năm 1993. Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển với diện tích nhà xưởng gần 3ha tại khu công...
 8. S

  [Tất cả] Tôi có nhu cầu làm nhà phân phối tại Nghệ An, Hà Tĩnh

  CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HOÀNG YẾN Xin giới thiệu sản phẩm bột rau câu và râu câu sợi Hoàng Yến Nhắc tới thương hiệu Hoàng Yến bắt đầu những mẻ bột đầu tiên tại một xưởng sản xuất ở Hải Phòng vào năm 1993. Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển với diện tích nhà xưởng gần 3ha tại khu công...
 9. S

  [Tiêu dùng] Cần tìm nhà phân phối mặt hàng tiêu dùng( hàng tạp hóa)

  CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HOÀNG YẾN Xin giới thiệu sản phẩm bột rau câu và râu câu sợi Hoàng Yến Nhắc tới thương hiệu Hoàng Yến bắt đầu những mẻ bột đầu tiên tại một xưởng sản xuất ở Hải Phòng vào năm 1993. Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển với diện tích nhà xưởng gần 3ha tại khu công...
 10. S

  Tìm nguồn hàng để phân phối tại Nghệ An

  CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HOÀNG YẾN Xin giới thiệu sản phẩm bột rau câu và râu câu sợi Hoàng Yến Nhắc tới thương hiệu Hoàng Yến bắt đầu những mẻ bột đầu tiên tại một xưởng sản xuất ở Hải Phòng vào năm 1993. Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển với diện tích nhà xưởng gần 3ha tại khu công...
 11. S

  Có Kho rộng Rãi Chứa Hàng Cần Tìm Nguồn Hàng Làm NPP

  CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HOÀNG YẾN Xin giới thiệu sản phẩm bột rau câu và râu câu sợi Hoàng Yến Nhắc tới thương hiệu Hoàng Yến bắt đầu những mẻ bột đầu tiên tại một xưởng sản xuất ở Hải Phòng vào năm 1993. Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển với diện tích nhà xưởng gần 3ha tại khu công...
 12. S

  [Tiêu dùng] cần tìm nhà phân phối hàng tạp hóa

  CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HOÀNG YẾN Xin giới thiệu sản phẩm bột rau câu và râu câu sợi Hoàng Yến Nhắc tới thương hiệu Hoàng Yến bắt đầu những mẻ bột đầu tiên tại một xưởng sản xuất ở Hải Phòng vào năm 1993. Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển với diện tích nhà xưởng gần 3ha tại khu công...
 13. S

  Với nhiều năm kinh nghiệm làm kinh doanh, giờ đây tôi đang có hướng chuẩn bị mở kinh doanh

  CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HOÀNG YẾN Xin giới thiệu sản phẩm bột rau câu và râu câu sợi Hoàng Yến Nhắc tới thương hiệu Hoàng Yến bắt đầu những mẻ bột đầu tiên tại một xưởng sản xuất ở Hải Phòng vào năm 1993. Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển với diện tích nhà xưởng gần 3ha tại khu công...
 14. S

  Muốn làm npp

  CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HOÀNG YẾN Xin giới thiệu sản phẩm bột rau câu và râu câu sợi Hoàng Yến Nhắc tới thương hiệu Hoàng Yến bắt đầu những mẻ bột đầu tiên tại một xưởng sản xuất ở Hải Phòng vào năm 1993. Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển với diện tích nhà xưởng gần 3ha tại khu công...
 15. S

  [Tiêu dùng] tôi có xe tải đông lạnh, muốn tìm mặt hàng phù hợp

  CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HOÀNG YẾN Xin giới thiệu sản phẩm bột rau câu và râu câu sợi Hoàng Yến Nhắc tới thương hiệu Hoàng Yến bắt đầu những mẻ bột đầu tiên tại một xưởng sản xuất ở Hải Phòng vào năm 1993. Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển với diện tích nhà xưởng gần 3ha tại khu công...
 16. S

  Làm nhà phân phối tại Nghệ An

  CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HOÀNG YẾN Xin giới thiệu sản phẩm bột rau câu và râu câu sợi Hoàng Yến Nhắc tới thương hiệu Hoàng Yến bắt đầu những mẻ bột đầu tiên tại một xưởng sản xuất ở Hải Phòng vào năm 1993. Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển với diện tích nhà xưởng gần 3ha tại khu công...
 17. S

  [Tất cả] NPP Thanh Huyền nhận phân phối các mặt hàng tiêu dùng, thời trang tại Nghệ An

  CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HOÀNG YẾN Xin giới thiệu sản phẩm bột rau câu và râu câu sợi Hoàng Yến Nhắc tới thương hiệu Hoàng Yến bắt đầu những mẻ bột đầu tiên tại một xưởng sản xuất ở Hải Phòng vào năm 1993. Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển với diện tích nhà xưởng gần 3ha tại khu công...
 18. S

  Công ty TNHH y tế Bình Minh Nhận làm nhà phân phối sản phẩm thuốc, y tế, thực phẩm ch

  CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HOÀNG YẾN Xin giới thiệu sản phẩm bột rau câu và râu câu sợi Hoàng Yến Nhắc tới thương hiệu Hoàng Yến bắt đầu những mẻ bột đầu tiên tại một xưởng sản xuất ở Hải Phòng vào năm 1993. Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển với diện tích nhà xưởng gần 3ha tại khu công...
 19. S

  Có mặt bằng tốt, tìm đối tác cần hợp tác phân phối sản phẩm

  CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HOÀNG YẾN Xin giới thiệu sản phẩm bột rau câu và râu câu sợi Hoàng Yến Nhắc tới thương hiệu Hoàng Yến bắt đầu những mẻ bột đầu tiên tại một xưởng sản xuất ở Hải Phòng vào năm 1993. Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển với diện tích nhà xưởng gần 3ha tại khu công...
 20. S

  [Tiêu dùng] muốn làm nhà phân phối

  CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HOÀNG YẾN Xin giới thiệu sản phẩm bột rau câu và râu câu sợi Hoàng Yến Nhắc tới thương hiệu Hoàng Yến bắt đầu những mẻ bột đầu tiên tại một xưởng sản xuất ở Hải Phòng vào năm 1993. Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển với diện tích nhà xưởng gần 3ha tại khu công...