Kết quả tìm kiếm

  1. N

    [Hồ Chí Minh] Công ty thực phẩm Cj Cầu Cầu Tre tuyển dụng lao động

    Công ty cổ phần thực phẩm CJ Cầu Tre tuyển dụng gấp 100 công nhân làm xưởng thực phẩm, làm việc trong môi trường điều hoà mát mẻ. Công việc: Gói chả giò, há cảo, xếp vào hộp. Nam: trộn nhân, sơ chế nguyên liệu... Mức lương: 290k/10h, 360k/12h, phụ cấp ca đêm 50k/đêm, chuyên cần 300k/26 ngày...

Members online

No members online now.