Kết quả tìm kiếm

  1. C

    Thương hiệu (Brand) là gì?

    Brand (thương hiệu) - một trong những khái niệm mới mẻ trong hệ thống kiến thức marketing hiện đại, làm thay đổi rất nhiều nhận thức kinh doanh, mở rộng biên giới mục tiêu của khái niệm kinh doanh và marketing sang những lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống. Tại Việt Nam, Brand đang được giới...

Members online

No members online now.