Kết quả tìm kiếm

  1. T

    [Miền Bắc] NHÓM TÌNH NGUYỆN CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ

    THƯ MỜI CHƯƠNG TRÌNH TRUNG THU 2013 “VẦNG TRĂNG CỔ TÍCH” Hà Nội ngày 26/8/2013 Kính gửi: Các Mạnh Thường Quân Nhóm tình nguyện Chắp Cánh Ước Mơ xin trân trọng cám ơn những tấm lòng đã luôn luôn hỗ trợ, sẻ chia với các bệnh Nhi và tạo điều kiện thuận lợi cho mọi hoạt động của Nhóm trong suốt...