Kết quả tìm kiếm

 1. H

  [Tất cả] Tôi hiện có đội ngũ kinh doanh tại các Tỉnh Miền tây muốn nhận phân phối.

  Lời đầu tiên Công ty cổ phần Ca cao Việt Nam - Nhà phân phối tại Cần Thơ xin gởi lời chúc sức khỏe và thành đạt đến quý khách hàng. Công ty chúng tôi chuyên sản xuất và kinh doanh các loại sản phẩm được chiết xuất từ Ca cao. Các phẩm chính của công ty là Ca cao bột nguyên chất 100%, Ca cao sữa...
 2. H

  [Tiêu dùng] Nhận làm nhà phân phối

  Lời đầu tiên Công ty cổ phần Ca cao Việt Nam - Nhà phân phối tại Cần Thơ xin gởi lời chúc sức khỏe và thành đạt đến quý khách hàng. Công ty chúng tôi chuyên sản xuất và kinh doanh các loại sản phẩm được chiết xuất từ Ca cao. Các phẩm chính của công ty là Ca cao bột nguyên chất 100%, Ca cao sữa...
 3. H

  DNTN TỨ SƠN nhận làm đại lý thiết bị gia đình

  Lời đầu tiên Công ty cổ phần Ca cao Việt Nam - Nhà phân phối tại Cần Thơ xin gởi lời chúc sức khỏe và thành đạt đến quý khách hàng. Công ty chúng tôi chuyên sản xuất và kinh doanh các loại sản phẩm được chiết xuất từ Ca cao. Các phẩm chính của công ty là Ca cao bột nguyên chất 100%, Ca cao sữa...
 4. H

  [Tiêu dùng] Xin làm nhà phân phối

  Lời đầu tiên Công ty cổ phần Ca cao Việt Nam - Nhà phân phối tại Cần Thơ xin gởi lời chúc sức khỏe và thành đạt đến quý khách hàng. Công ty chúng tôi chuyên sản xuất và kinh doanh các loại sản phẩm được chiết xuất từ Ca cao. Các phẩm chính của công ty là Ca cao bột nguyên chất 100%, Ca cao sữa...
 5. H

  [Tất cả] NNP Bách Phương - An Giang

  Lời đầu tiên Công ty cổ phần Ca cao Việt Nam - Nhà phân phối tại Cần Thơ xin gởi lời chúc sức khỏe và thành đạt đến quý khách hàng. Công ty chúng tôi chuyên sản xuất và kinh doanh các loại sản phẩm được chiết xuất từ Ca cao. Các phẩm chính của công ty là Ca cao bột nguyên chất 100%, Ca cao sữa...
 6. H

  Nhận phân phối Mỹ Phẫm, hàng tiêu dùng

  Lời đầu tiên Công ty cổ phần Ca cao Việt Nam - Nhà phân phối tại Cần Thơ xin gởi lời chúc sức khỏe và thành đạt đến quý khách hàng. Công ty chúng tôi chuyên sản xuất và kinh doanh các loại sản phẩm được chiết xuất từ Ca cao. Các phẩm chính của công ty là Ca cao bột nguyên chất 100%, Ca cao sữa...
 7. H

  Nhận phân phối các sản phẩm thức uống

  Lời đầu tiên Công ty cổ phần Ca cao Việt Nam - Nhà phân phối tại Cần Thơ xin gởi lời chúc sức khỏe và thành đạt đến quý khách hàng. Công ty chúng tôi chuyên sản xuất và kinh doanh các loại sản phẩm được chiết xuất từ Ca cao. Các phẩm chính của công ty là Ca cao bột nguyên chất 100%, Ca cao sữa...
 8. H

  Tôi muốn là nhà phân phối ở Miền Tây

  Lời đầu tiên Công ty cổ phần Ca cao Việt Nam - Nhà phân phối tại Cần Thơ xin gởi lời chúc sức khỏe và thành đạt đến quý khách hàng. Công ty chúng tôi chuyên sản xuất và kinh doanh các loại sản phẩm được chiết xuất từ Ca cao. Các phẩm chính của công ty là Ca cao bột nguyên chất 100%, Ca cao sữa...
 9. H

  [Tiêu dùng] Nhận làm Đại Lý Phân Phối cấp 1

  Lời đầu tiên Công ty cổ phần Ca cao Việt Nam - Nhà phân phối tại Cần Thơ xin gởi lời chúc sức khỏe và thành đạt đến quý khách hàng. Công ty chúng tôi chuyên sản xuất và kinh doanh các loại sản phẩm được chiết xuất từ Ca cao. Các phẩm chính của công ty là Ca cao bột nguyên chất 100%, Ca cao sữa...
 10. H

  [Tiêu dùng] Tôi cần làm nhà Phân Phối hàng tiêu dùng.

  Lời đầu tiên Công ty cổ phần Ca cao Việt Nam - Nhà phân phối tại Cần Thơ xin gởi lời chúc sức khỏe và thành đạt đến quý khách hàng. Công ty chúng tôi chuyên sản xuất và kinh doanh các loại sản phẩm được chiết xuất từ Ca cao. Các phẩm chính của công ty là Ca cao bột nguyên chất 100%, Ca cao sữa...
 11. H

  [Tất cả] Cần làm nhà phân phối tại cần thơ-đang bán 120tr/ngày

  Lời đầu tiên Công ty cổ phần Ca cao Việt Nam - Nhà phân phối tại Cần Thơ xin gởi lời chúc sức khỏe và thành đạt đến quý khách hàng. Công ty chúng tôi chuyên sản xuất và kinh doanh các loại sản phẩm được chiết xuất từ Ca cao. Các phẩm chính của công ty là Ca cao bột nguyên chất 100%, Ca cao sữa...
 12. H

  Muốn làm nhà phân phối ở An Giang

  Lời đầu tiên Công ty cổ phần Ca cao Việt Nam - Nhà phân phối tại Cần Thơ xin gởi lời chúc sức khỏe và thành đạt đến quý khách hàng. Công ty chúng tôi chuyên sản xuất và kinh doanh các loại sản phẩm được chiết xuất từ Ca cao. Các phẩm chính của công ty là Ca cao bột nguyên chất 100%, Ca cao sữa...

Members online

No members online now.