Kết quả tìm kiếm

  1. N

    Tư vấn mở cửa hàng tạp hóa

    theo mình bạn nên chọn 1 mặt hàng theo chuyên đề, kinh doanh theo đối tượng khách hàng, ví dụ như các sản phẩm trẻ em - thực phẩm dinh dưỡng trẻ em - Các sản phẩm cho trẻ: bỉm, tã lót, dụng cụ cho trẻ em bú... - quần áo trẻ em... - Đồ chơi trẻ em... xin các bạn bình luận thêm nào