Kết quả tìm kiếm

  1. N

    Muon làm đại lý cấp 1 ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

    hien tai em dang o Vinh Phuc, em co 1 khu đat doanh nghiệp rong khoang 3000m2. Khu dat nam ngay trên mat đuong dẫn cầu Vĩnh Thịnh. E dang co nhu cau mo cua hang lam dai ly cap 1 cho 1 hãng nào đó như ô tô hoặc đồ điện tử. Đối tác nao co nhu cau thi Lien lạc voi em qua Mail: minhlan8082@gmail.com
  2. N

    Nho admin dang giup

    hien tai em dang o Vinh Tuong Vinh Phuc, em co 1 khu đat doanh nghiệp rong khoang 3000m2. Khu dat nam ngay trên mat đuong dẫn cầu Vĩnh Thịnh, cách chân cầu khoảng 3km. E dang co nhu cau mo cua hang lam dai ly cap 1 cho 1 hãng nào đó như ô tô hoặc đồ điện tử. Đối tác nao co nhu cau thi Lien...

Members online

No members online now.