Kết quả tìm kiếm

  1. S

    Miền Nam - Nhân Sâm Đại Phúc Tìm Đại Lý - CTV phân phối Sâm Nấm, TPCN Hàn Quốc

    Quyền lợi của đại lý-CTV: - Cung cấp hình ảnh, tư liệu, kiến thức về sản phẩm. - Nhập giá sỉ từ một sản phẩm. - Được tiếp cận sản phẩm chất lượng, giấy tờ đầy đủ và chính ngạch - Hỗ trợ đóng hàng, giao hàng, thu hộ, chuyển khoản cho đối tác ở xa. Mô tả hàng hoá - công việc -Chúng tôi là nhà cung...
  2. S

    [Miền Nam] Nhân Sâm Đại Phúc cần tìm đại lý, CTV phân phối Sâm -Nấm- TPCN hàng Hàn Quốc

    Quyền lợi của đại lý-CTV: - Cung cấp hình ảnh, tư liệu, kiến thức về sản phẩm. - Nhập giá sỉ từ một sản phẩm. - Được tiếp cận sản phẩm chất lượng, giấy tờ đầy đủ và chính ngạch - Hỗ trợ đóng hàng, giao hàng, thu hộ, chuyển khoản cho đối tác ở xa. Mô tả hàng hoá - công việc -Chúng tôi là nhà...

Members online

No members online now.