Kết quả tìm kiếm

  1. E

    giám sat phan công lợi lừa đảo nhà phân phối

    chào các nhà phân phối nay tôi làm topic này xin thông báo với các nhà phân phối khác cẩn thận với với giám sát miền nam phan công lợi . tên này lừa đảo rất tinh vi lừa các nhà phân phối , báo giá sản phâm sai để thu lợi , sau vài lần lấy dc lòng tin của nhà phân phối sẽ ôm tiền đật hàng của...

Members online

No members online now.