Kết quả tìm kiếm

  1. H

    NPP Hóa Mỹ Phẩm cao cấp tại Thái Bình muốn hợp tác phân phối với các Nhà cung cấp

    Kính gửi các Nhà cung cấp trên toàn quốc! Hiện nay tôi đang phân phối các sản phẩm hóa mỹ phẩm tại địa bàn Tỉnh Thái Bình được > 3 năm. Chúng tôi đang hợp tác với các nhà cung cấp như: LAVO, EVOLUDERM, MIRATO, ...và các sản phẩm nhập khẩu cao cấp khác. Đối tượng khách hàng của chúng tôi bao gồm...