phuong.huynh

Khách hàng mong muốn tạo dựng thương hiệu Đồng Hồ Đeo Tay cho riêng mình. Doanh nghiệp cần công ty sản xuất đồng hồ đeo tay để làm quà tặng hay khuyến mãi.

Hãy liên hệ em để được tư vấn nhiều hơn ạ!
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Vương Thịnh
Phone: 0945174754 NVKD
Email: phuong.huynhkhanh10@gmail.com
WEBSITE : https://vuongthinhcorp.com/
Sinh nhật
10/10/98 (Age: 23)
Tổ quốc thân yêu của bạn tên là gì?
vietnam

Người theo dõi

Các danh hiệu

 1. 10

  Somebody Likes You

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
 2. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 3. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 4. 5

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.