Đại Hồng Phát

Tổ quốc thân yêu của bạn tên là gì?
vietnam

Chữ ký

Công ty TNHH Đại Hồng Phát
Địa chỉ: 211 Hồng Hà - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại : (04)66606 170 - Fax: (04)3932 4596
Email:nanotechdhp2012@gmail.com
website: http://congnghenano.net/

Người theo dõi

Members online