Recent Content by caocuongkontum

  1. caocuongkontum

    [Toàn Quốc] làm giàu thật dễ chỉ từ 18 - 20 triệu bạn có thể làm chủ một cửa hàng nhựa gia dụng

    Quí công ty báo giá, chương trình, hd npp qua mai giúp tôi. Tôi ở KonTum, dang làm gsbh có nhu cầu làm riêng, rất quan tâm đến ngành hàng này. mail: caocuongkontum@gmail.com đt: 0982 46 47 99 Gởi cho tôi hình ảnh sản phẩm luôn nhé( cai này cũng quan trong lám). Thanks.
  2. caocuongkontum

    Kinh doanh khô cá vốn chưa đến 5 triệu đồng

    Mình Cường ở KonTum. Đang muốn kinh doanh ngành này. xing gởi thông tin qua mail giúp mình caocuongkontum@gmail.com 0982 46 47 99 0917 11 23 78 Thanks.

Members online

No members online now.