Belle Flora

Sinh nhật
21/1/79 (Age: 42)
Nơi ở
Hoàng Mai - Hà Nội
Tổ quốc thân yêu của bạn tên là gì?
vietnam
Gender
Male

Chữ ký

Mở rộng lòng mình , chia sẻ yêu thương và nhận lấy thương yêu ! Open your heart , share your love and feel the love !
Tận tâm , tận lực đem sản phẩm tốt hữu ích đến người tiêu dùng , tìm kiếm , xây dựng và chia sẻ cơ hội kinh doanh tốt cho mọi người , đó cũng chính là yêu thương và làm điều tốt đẹp !

Các danh hiệu

 1. 10

  Somebody Likes You

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
 2. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 3. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 4. 5

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.

Members online