TNHH Cat Tiên


1 - Tên Doanh nghiệp: Công Ty TNHH Cat Tiên
2 - Ngành nghề chính của Doanh nghiệp: thủy sản, nhập khẩu và sản xuất thực phẩm chay, phân bón, thuốc thủy sản
3 - Giới thiệu ngắn gọn về Doanh nghiệp: Công ty TNHH Cát Tiên được thành lập vào năm 2009. Với phương châm hàng đầu là Chất lượng tạo nên Uy tín. Chúng tôi đã và đang khẳng định vững chắc thương hiệu sản phẩm của mình trên thị trường Quốc tế và trong nước.
4 - Địa chỉ liên hệ của Doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH CÁT TIÊN
Địa chỉ: 29B Lê Hồng Phong - Nha Trang - Khánh Hòa
Tel: 0583 872 042 - Fax: 0583 872 053
5 - Điện thoại liên hệ: Chỉ được sử dụng số điện thoại bàn cố định, không được dùng số cá nhân.